KHÓA HỌC

Khóa Học Lập Trình Backend với Node.js và MongoDB

Khóa học back end với Node.js và Express.

THÔNG TIN CƠ BẢN
 • HỌC PHÍ
  9,000,000₫
  11,000,000₫
 • SĨ SỐ
  8
  / lớp
 • THỜI LƯỢNG
  3
  tháng
 • ĐĂNG KÝ

   Khóa học này dành cho ai?

 • Dành cho các đối tượng có định hướng theo lĩnh vực Backend với 1 công nghệ hiện đại và bền vững.
 • Bạn cần có khả năng lập trình cơ bản ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình hoặc đã từng lập trình Frontend.
 • Bạn đang cần chuyển đổi từ 1 công nghệ Backend khác sang Node.js.
 • Bạn đang cần học kiến thức bài bản hơn về Backend.

   Bạn sẽ đạt được những gì?

 • Hiểu được NodeJS, Express và MongoDB, RESTful, những gì mà doanh nghiệp phần mềm đang cần.
 • Tạo được hệ thống Backend, kết hợp được với Frontend.
 • Ứng cử được vào vị trí, công việc phát triển Backend.
 • Trở thành 1 phần quan trọng không thể thiếu của 1 dự án công nghệ, tạo thêm giá trị cho CV của bạn.
Chương trình học

Dẫn Nhập - Database & JavaScript

 • 1

  Database - SQL

  Lưu trữ trạng thái và lưu trữ dữ liệu.

  • Từ file cho đến cơ sở dữ liệu.
  • Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

  Khái niệm cơ bản với cơ sở dữ liệu SQL.

  • Table & Record.
  • Primary key & Foreign key.

  SQLite.

  • Các truy vấn, tạo, cập nhật, xóa dữ liệu.
  • Thực hành.
  • Các truy vấn nâng cao.

  Cài đặt môi trường và thực hành.

  4 giờ
 • 2

  Database - NoSQL và MongoDB

  Định dạng dữ liệu.

  • Dữ liệu thô từ dạng Text.
  • Dữ liệu chuẩn XML.
  • Dữ liệu chuẩn JSON.

  So sánh lưu trữ dạng Table và JSON.

  NoSQL và lưu trữ NoSQL.

  MongoDB.

  • Cài đặt MongoDB.
  • Các khái niệm cơ bản với MongoDB.
  • Truy vấn, thêm, xóa, cập nhật thông tin với MongoDB.
  • Tham chiếu dữ liệu với MongoDB.

  Thực hành.

  5 giờ
 • 3

  JavaScript - Cú pháp cơ bản

  Cài đặt Node.js và Visual Studio Code.

  • Sơ lược JavaScript và Node.js.
  • Chương trình đầu tiên: "Hello JavaScript".

  Cú pháp cơ bản với JavaScript.

  • Cú pháp.
   • Log.
   • Variable / Data type.
   • Condition.
   • Loop.
   • Function.
   • Thực hành.
  • Phụ lục.
   • String interpolation.
   • try/catch/finally.
  4 giờ
 • 4

  JavaScript - ECMAScript nâng cao

  Arrow function.

  • Nhắc lại function.
  • Anonymous function.
  • Arrow function.

  class.

  • Nhắc lại OOP.
  • class với JavaScript.

  Modules.

  • module.exports.
  • import/export.

  Bất đồng bộ.

  • callback
  • Promise
  • async/await.
  • Thực hành.
  2 giờ
Lịch khai giảng
Không tìm được giờ học phù hợp?
Gọi 028.36205514 hoặc Inbox.
Bạn đang có nhu cầu vui lòng gọi

perm_phone_msg 0942.111.912
028.36205514

message MESSENGER
ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG
©STDIO, 2013-2019