Trong giai đoạn đầu của 1 startup, bạn cũng cần chuẩn bị 1 số phần mềm cần thiết để công việc thuận lợi hơn.

  1. Các phần mềm Microsoft Office như Word, Excel, Powerpoint để soạn thảo hợp đồng, văn bản, tính toán.
  2. Photoshop: trường hợp bạn cần chỉnh sửa ảnh hỗ trợ cho các công việc.
  3. Dịch vụ lưu trữ như Google Drive, Dropbox hoặc OneDrive để lưu trữ an toàn hơn và có thể chia sẻ cho nhóm.
  4. Sử dụng 1 phần mềm email Client như Thunderbird hoặc Outlook để duyệt email nhanh hơn.
  5. Website giới thiệu startup (doanh nghiệp) của bạn vì điều này vô cần cần thiết.
  6. Website bán hàng: nếu bạn bán dịch vụ, sản phẩm bạn cần chuẩn bị 1 website bán hàng.
  7. Website, hay phần mềm lưu trữ doanh thu bán hàng, hoặc các chi phí (bạn có thể tạm thay thế bằng Excel).
  8. Ngoài sử dụng phần mềm như Microsoft Office bạn có thể sử dụng các dịch vụ Office online như Google Docs, Google Spreadsheet để lưu trữ và chia sẻ cho nhóm làm việc chung.
  9. Sử dụng Skype hoặc Messenger để liên lạc trong nhóm, tuy nhiên khuyến khích sử dụng Skype để tránh mất tập trung khi làm việc.

Ngoài ra còn 1 số phần mềm để quản lý tiến độ, dự án nếu cần thiết bạn có thể bổ sung cho nhóm.